MİRASIN REDDİ

MİRASIN REDDİ

Mirasın reddi Türk Hukukunda, Türk Medeni Kanununun 605-618. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

TMK. Madde 605 gereğince "Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler."

 

TMK. Madde 606 gereğince; yasal mirasçılar mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren, atanmış mirasçılar ise mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetme hakkını kullanmalıdır. TMK. Madde 607 gereğince ise "Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle 3 aylık süre başlamış olur.

 

TMK. Madde 609 gereğince yasal veya atanmış mirasçılar mirasbırakanın öldüğü yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapacakları kayıtsız ve şartsız mirası ret beyanı ile mirası reddetmiş olurlar.

 

TMK. Madde 611 gereğince; "Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer." Bu sebeple eğer mirasçının varsa altsoy ve üstsoyunun da gerekli görmeleri halinde süresi içinde mirası reddetmeleri gerekmektedir.

 

TMK. Madde 617 gereğince "Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği taktirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

 

Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.

 

Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan önce itiraz eden alacaklıların daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

 

Av. Yeşim Ulusan DALGIÇ

MAKALE ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ